Detaljni plan uređenja Gospodarske zone

Gospodarska zona Antunovac nalazi se rubnom dijelu Općine Antunovac, pruža investitorima izvrsne uvjete poslovanja, zbog svoje veličine i  svog položaja  koji je vrlo dobro postavljen u prostoru, te zbog same pogodnosti blizine svih važnijih cestovnih prometnih pravaca, željezničkog koridora, blizine riječne i zračne luke, te blizine autoceste i koridora 5C. Udaljenost važnijih prometnih pravaca su sljedeći : Gospodarska zona Antunovac s lijeve strane je neposredno priključena na državnu cestu D518 (Osijek –Vinkovci), koja prolazi odmah uz Gospodarsku zonu Antunovac. Željeznička pruga Osijek –Vinkovci također prolazi kroz Gospodarsku zonu s desne strane. Od ostalih značajnijih prometnih koridora za ovaj dio Hrvatske, udaljenost od Riječne luke Osijek je 13 km, od Zračne luke Klisa 20 km, a od Koridora 5C udaljena je 22 km. Veličina je 200.329 m2, uslužne i mješovite djelatnosti te greenfield investicije. Zona je opremljena komunalnom infrastrukturom – plin, električna energija, voda i odvodnja/kanalizacija i trenutno ima 25 investitora. U Gospodarskoj zoni Antunovac izgrađeno je i Reciklažno dvorište Antunovac, u vlasništvu Općine Antunovac, koje je  izgrađeno iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sve detaljnije podatke o Gospodarskoj zoni, specifikaciju parcela u ponudi, kapacitet infrastrukture, komunalne informacije i ostalo možete pronaći na web stranici

Veličine i broj parcela Preuzimanje

Virtualna šetnja gospodarskom zonom

Projekt izgradnje Gospodarske zone Antunovac kao jedan od kapitalnih projekata u funkciji nositelja ekonomskog razvoja
od iznimnog je prioriteta za Općinu Antunovac. Težište daljnjeg gospodarskog i
društvenog razvoja zajednice usmjereno je na optimalnu i učinkovitu realizaciju izgradnje,
uređenja i popunjenosti raspoloživih kapaciteta Gospodarske zone.

Infrastruktura:

 • Energetska infrastruktura
 • Električna energija
 • Javna rasvjeta
 • Plinifikacija
 • Prometna infrastruktura
 • Pristupne ceste
 • Ceste unutar zone
 • Parkirališta
 • Biciklistička staza
 • Komunalna infrastruktura
 • Vodovodne instalacije
 • Industrijska kanalizacija
 • Oborinska odvodnja
 • Telekomunikacijska mreža i internet

Specifične pogodnosti za investitore

 • Područje posebne državne skrbi I. skupine
 • Smanjen komunalni doprinos: 0-15 kn/m3
 • Vodni doprinos – poslovna djelatnost ( 15,75 kn/m3 ), proizvodna djelatnost ( 1.90 kn/m3 )
 • Izrada paketa usluga do potpune gotovosti – Potrebna projektno-tehnička dokumentacija
 • Osigurana kreditna linija za financiranje cijelog paketa koji uključuje: zemljište, građevinu te projektno tehničku dokumentaciju sa komunalnim pristojbama.

Značajke gospodarske zone

 • Atraktivna lokacija Gospodarske zone Antunovac koja se proteže na zemljištu površine 140 000 m2
 • Veličina pojedinačnih parcela sukladno individualnim potrebama investitora od 1500 m2 – 10 000 m2
 • Princip poslovanja „KLJUČ U RUKE“ – Osigurano trajno održavanje zone
 • Dozvole; Zavisne usluge; Izvođenje radova
 • Izgrađenost – sukladno DPU Gospodarska Zona max. 60% s mogućom visinom građevine 13m do visine vijenca

Prezentacija o gospodarskoj zoni

Prezentaciju o Gospodarskoj zoni Antunovac možete preuzeti Ovdje

Prometni položaj Gospodarske zone Antunovac

Lokacija Gospodarske zone Antunovac

Gospodarsku zonu Antunovac odlikuje izniman geoprometni položaj. Smještena je u centralnom sjevernom dijelu Općine Antunovac neposredno uz južnu granicu grada Osijeka uz:

 • Državnu cestu D 518
 • Autocestu A5, u neposrednoj blizini
 • Željezničku prugu Osijek – Vinkovci
 • Trasu budućeg koridora brze ceste Varaždin – Ilok, povezanu s koridorom 5C Budimpešta – Sarajevo – Ploče

 

POSTOJEĆA PODUZEĆA U ZONI ANTUNOVAC

R.B. Ime tvrtke Djelatnost Vlasnik tvrtke Broj čestice Web stranica tvrtke
1. CONSORTIUM BOJE I LAKOVI, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE ANDRIJA KREŠO 904/19
2. ZVG PROIZVODNJA PAPIRNATIH PROIZVODA ZA DOMAĆINSTVO, HIGIJENSKE I TOALETNE POTREBE HEINZ G. ZIMMERMANN 903/30 www.zvg.hr

 

3. CRODUX SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCJA I TRGOVINA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA IVAN ČERMAK 903/25 www.crodux-derivati.hr

 

4. PIK MENA INDUSTRIJA MATE ŠTETIĆ 903/27 www.pik-vrbovec.hr

 

5. BRA-PAG PROIZVODNJA TEKSTILA GIOVANNI BRIGATO 904/29
6. MLAKAR VILIČARI ZASTUPANJE ZA JUNGHEINRICH VILIČARE ROBERT MLAKAR 903/7

903/9

mlakar-vilicari.hr

 

7. AUTO STOP PRODAJA AUTOMOBILA MARIO VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ 904/54 www.auto-stop.hr

 

8. GAUSS RAZVOJ WEB STRANICAI SOFTVERSKIH RIJEŠENJA IVAN LOZANČIĆ 904/40 www.gauss.hr

 

9. PLANUM PROJEKT PROJEKTIRANJE I NADZOR ZORAN MARČEC 904/41 www.planumprojekt.hr

 

10. AUTOPRIJEVOZ MIOČ PRIJEVOZ I MEHANIČARSKE USLUGE ANTUN MIOČ 904/53
11. TRONIC PROIZVODNJA, TRGOVINA I MONTAŽA VENTILACIJSKE OPREME DENY GVAJDEK 904/42

904/43

904/47

www.tronic.hr

 

12. MALUS DOMESTICA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE TIHOMIR MEDIĆ 903/11

903/12

903/13

904/21

904/44

 

13. BRLEG GRAĐEVINARSTVO I PRERADA KAMENA

 

DAMIR BRLEG 904/22
14. SLAVONIJA NABLA PROIZVODNJA I TRGOVINA ELEKTRIČNIM PROIZVODIMA

 

ROBERT ŠPOLJARIĆ 904/3 www.nabla-slavonija.hr

 

15. ELEKTROPLIN ANTUNOVAC PROIZVODNJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

 

DARKO OJVAN 904/37
16. LI GRAD GRAĐEVINSKI RADOVI ROBERT KRIŠTO

 

904/39 www.ligrad.eu

 

17. PROCESSIN DI SCARTO

 

OBRADA OTPADA MIRON KRALJIK

 

904/50

904/51

904/52

18. RECPECT-ING INŽINJERING U GRADITELJSTVU DARKO OJVAN 904/38 www.respect-ing.hr

 

19. PODUZETNIČKI INKUBATOR I AKCELERATOR ZA PODUZETNIŠTVO I GOSPODARSTVO OPĆINA ANTUNOVAC

 

904/28 www.opcina-antunovac.hr

 

20. RODA D.O.O. ZA PODUZETNIŠTVO I GOSPODARSTVO RODA D.O.O. 904/28 www.roda-antunovac.hr

 

 

21. ANTUNOVAC GRADNJA GRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA 903/10

903/14-17

903/23

904/4-10

904/11-18

904/23

 

22. PROJEKTUM NEKRETNINE PROJEKTIRANJE I NADZOR DARKO PERIŠ 904/17 www.projektum-nekretnine.hr

 

23. RECIKLAŽNO DVORIŠTE ODLAGANJE OTPADA OPĆINA ANTUNOVAC 904/27 www.opcina-antunovac.hr
24. EDENOS TRGOVINA NA VELIKO DRVOM, GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I SANITARNOM OPREMOM MARIO BLAŽEVIĆ 904/45

904/46

25. FENESTRA IZRADA ALUMINISKE I PVC STOLARIJE KRUNOSLAV LEKO 904/48

904/49

www.fenestra-osijek.hr